Në kuadër të përdorimit të faqes zyrtare të internetit www.antarias.com.mk për mbrojtjen e të dhënave personale do t’ju sqarojmë mënyrat që mblidhen dhe përpunohen vetëm për qëllime të realizimit të marrëdhënies kontraktore dhe informative,mënyrën se si mbrohen dhe si hapen të dhënat e të gjithë konsumatorëve të regjistruar në faqen tonë të internetit.

Mbrojtja e të dhënave në Antarias Dooel është i zbatueshëm vetëm për përdoruesit e faqes tonë të internetit. Nëse është e pranishme lidhje që do të lidheni me faqet tjera të internetit ne nuk pranojmë asnjë përgjegjësi në lidhje me mbrojtjen e të dhënave personale nga faqet tjera të internetit.

Çdo përdorues në regjistrim dhe blerje, thotë se ai është i njoftuar dhe pajtohet me politikën e privatësisë tonë. Nëse ju nuk pajtoheni me disa pika të politikës për mbrojtjen e të dhënave ,ne ju kërkojmë të mos përdorni faqen tonë të internetit .

Vizita në faqen tonë të internetit është anonime. Antarias DOOEL mbledh informaciononet personale nga vizitorët vetëm nëse ata vetë dakordohen për të ndarë të dhënat e tyre me ne duke u regjistruar në faqen tonë të internetit për të kryer blerje nga dyqanet tona.

Pas regjistrimit në faqen tonë të internetit për pazar online, të gjitha të dhënat personale që hyjnë gjatë regjistrimit do të përdoren vetëm për qëllime të përpunimit të porosisve tuaja.

Informacionet e nevojshme gjatë regjistrimit / ose gjatë blerjes :

  • emrin dhe mbiemrin
  • e-mail adresën
  • adresa për dorëzimin e porosis
  • kontakt telefoni

Të dhënat personale, të mbledhura dhe të ruajtura në data baza të Antarias Dooel do të përpunohen nga punonjësit dhe / ose bashkëpunëtorët e kontrolluesit të të dhënave ose të atyre personave të ngarkuar me përpunimin. Këto të dhëna nuk do të transferohen ose komunikohen te palët e treta, përveç rasteve kur është dhënë pëlqimi ose kur ky informacion kërkohet nga organet kompetente sipas ligjit të Repubilës së Maqedonisë Veriore.

Antarias Dooel rezervon të drejtën për të përdorur adresën IP dhe të hënave të tjerë për të zbuluar identitetin e tyre në rastin e zbatimit të ligjit dhe procedurave ligjore.

Faqja e Antarias Dooel garanton e ka marrë të gjitha masat fizike, teknike dhe operacionale për ruajtjen e konfidencialitetit si dhe mbrojtjen nga humbja, shkatërrimi, dëmtimi apo edhe shpërndarja e pautorizuar, në përputhje me kërkesat e Ligjit.

Në çdo moment ju mund të ndryshoni apo korrigjoni ë dhënat tuaja personale dhe informacionet.

Nuk mbledhin ndonjë informacion të një natyre financiare, si numri i kartelës dhe ështu me radhë.Të dhënat e kredi kartelës dhe llogaritë bankare do të mbahen dhe përdoren ekskluzivisht nga NLB Banka AD Skopje per rsye të pageses nepërmjet ekzekutimit me anë të transaksioni. Transaksion në krye të produktit është i shmangen dhe i përpunuar ërmes Ecommerce terminal NLB Banka AD Skopje.Terminalit eshte I mbrojtun dhe njekosishte siguron subjektet e të dhënurave ersonale , proceset që janë kryer nëpërmjet një lidhje të sigurt me bankën.

Të miturit nuk mund të japin informacion personal pa ejen e prindërve apo kujdestarëve të tyre obligohemi se pa vetëdije do të mbledhim apo përdorimin të dhënat personale nga të miturit. Do të ndermiren të gjitha masat mbrojtëse për të mbrojtur të dhënat personale të konsumatorëve në mënyrë për të minimizuar rezikun e qasjes së pautorizuar dhe keqpërdorimit të tyre.

Antarias Dooel rezervon të drejtën në çdo kohë nga shkarkimi të ndryshojë  po modifikojë politiken e privatesis e cila do të jetë e vendosur me një njoftim të dukshme në faqen e internetit.

cookies

Ne përdorim ëmbëlsirat ( “Cookies”) për të ju siguruar eksperiencën më të mië në faqen tone.

“Cookies” janë skedarë të vegjël të  oryicionuara në kompjuterin tuaj dhe hyrje në kompjuterin e vizitorit nga ana e ueb serverit. Të gjitha informatat të cilat jane të uajtur në “cookies” mund të përdoren vetëm për shërbimin e faqes në një mënyrë që të dhënat tuaja private nuk do të rrezikohen.

Çdo izitor ka mundësinë për të zgjedhur dhe për të vendosur një motor kërkimi në internet për të refuzuar cookies ose të paralajmërojnë do herë kur do të paraqiten cookies. Nëse përdoruesit klikonojne në këtë opsion , pjesë të caktuara të faqes mundet të mos unksionojnë si duhet.