Afati I Dorezimit

Pasi të keni konfirmuar produktet tuaj, porosite do të fillojnë të përgatiten
të njëjtën ditë ose të nesërmen . Orrari i punës me fillim prej orrës 08:00
deri në orra 16:00 gjatë javës.Nga momenti i konfirmimit të porosis
transoprti bëhet prej 1 deri në 3 ditë pune duke përjashtuar ditet e
fundjavës dhe festat. Të gjitha porositë qe do të bëhen të premtën pas
orës 16:00 ose gjatë fundjavës, do transportohen në fillim të javës së
ardhshme .

Pranimi I porosive

Postieri bën transoprtin e produktit në adresën e caktuar nga blerësit
brenda 24 deri më 48 orë. Ju lutemi në momentin e transoprtit të siguroni
një person qe do të jetë i pranishëm për të pranuar produktin në adresën
qe ju e keni dërguar. Nëse transoprti dështon adresë e gabuar, atëhere
postieri do të ju kërkon në telefonin qe e keni lëne kur e keni konfirmuar
porosinë. Në këtë mënyrë ju mund të dakordoheni në një datë të re të
dorëzimit të produktit gjatë periudhës së ardhshme. Në rastë kur edhe
përpjekja e dytë dështon postieri sërishtë nuk mundet të gjeje seline tuaj ,
atëherë produkti do të kthehet tek ne. Pasi që të rikthehet produktit
përseri tek ne , nga ana jonë do të ju kontaktojmë dhe informojmë për
arsyen e deshtimit të porosisë, me mundësi dhe kordinim që produkti
përsëri të ju dërgohet .